Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến quý I năm 2021

Dự kiến kết thúc Quý I năm 2021, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel ghi nhận tổng doanh thu đạt 5.060 tỷ đồng (đạt 111,3% kế hoạch quý I và hoàn thành 23,6% kế hoạch năm 2021 – dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua) và lợi nhuận trước thuế đạt 134 tỷ đồng (đạt 106,6% kế hoạch quý I và hoàn thành 21,6% kế hoạch năm 2021). Đặc biệt, tổng sản lượng bưu phẩm dự kiến đạt tăng trưởng khoảng 16% so với Q1 2020.

Với bối cảnh quý I hằng năm là mùa thấp điểm của hoạt động bưu chính chuyển phát và 2 tháng đầu năm 2020 vẫn chưa bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19, các kết quả trên cho thấy hoạt động kinh doanh của Tổng công ty đang vẫn đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu hợp nhất và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong Quý I/2021 có sự cải thiện so với Quý IV 2020 nhờ các biện pháp tối ưu hiệu quả chi phí và ứng dụng tự động hóa hoạt động kinh doanh.

Các chỉ tiêu kinh doanh dự kiến Q1/2021:

Tỷ đồng

Dự kiến Q1/2021

Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch Q1/2021 Kế hoạch năm 2021 Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu 5.060 111,3% 21.420 23,6%
Lợi nhuận trước thuế 134 107% 620 21,5%

 

Những nội dung trong báo cáo này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cổ đông và nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Viettel Post. Viettel Post được miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các thông tin được đề cập trong báo cáo này. Viettel Post không cho phép việc sao chép, sửa đổi, phát hành và sử dụng một phần hay toàn bộ thông tin này vì bất kỳ mục đích nào khác. Vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng những thông tin trong báo cáo này.

* Báo cáo này chỉ là số liệu dự kiến, vì thế số liệu có thể sẽ có thay đổi so với báo cáo tài chính Quý I năm 2021 được công bố sắp tới.