Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây