Dự kiến kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư về dự kiến kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, vui lòng theo dõi tại đây.