Viettel Post trân trọng kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (riêng, hợp nhất và giải trình lợi nhuận sau TNDN tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018). Vui lòng theo dõi trong link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=1Nv3em-BPT1RbAR0drP6zR8Z9HvCu3tAU