Báo cáo tài chính quý II/2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2023, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.