Báo cáo tài chính quý I/2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2023, vui lòng theo dõi tại đây.