Báo cáo tài chính quý 4 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.