Ngày đăng: 28/6/2019   

Kính gửi:  Các nhà thầu tham dự gói thầu Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh năm 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian qua và đánh giá cao sự tham dự của Quý Công ty trong gói thầu Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh năm 2019.

Tổng Công ty xin thông báo kết quả lựa chọn gói thầu trên như sau:

–      Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH cung ứng nhân lực Nhân Kiệt

–      Giá trúng thầu: Theo bảng đơn giá các dịch vụ tại phụ lục đính kèm

–      Loại hợp đồng: Thỏa thuận khung có đơn giá

–      Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

–      Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

+     Công ty TNHH MTV Vì lao động có đơn giá chào các dịch vụ cao hơn đơn giá của nhà thầu trúng thầu.

+     Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực và đầu tư tài chính Sài Gòn không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu về hợp đồng tương tự.

Kính mời Công ty TNHH cung ứng nhân lực Nhân Kiệt đến hoàn thiện và ký hợp đồng theo kế hoạch nêu trên.