Gói thầu Cung cấp pallet nhựa năm 2020

 

Ngày đăng: 28/6/2020

Kính gửi: Các nhà thầu

Công ty TNHH MTV Logistics Viettel có nhu cầu lựa chọn nhà thầu  “Gói thầu Cung cấp pallet nhựa năm 2020” theo thông tin như sau:

  • Tên gói thầu: Cung cấp pallet nhựa năm 2020
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời điểm phát hành HSYC: 28/6/2020
  • Giá bán HSMT: Miễn phí.
  • Thời điểm hết hạn nhận HSĐX: 14h00, ngày 10/7/2020
  • Hiệu lực Hồ sơ đề xuất: 30 ngày

Địa chỉ nhận HSĐX: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax về địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Công ty TNHH MTV Logistics Viettel; Km 12 – QL 32 – Phường Minh Khai – Bắc Từ Liêm – Hà Nội, điện thoại liên hệ Đặng Văn Tâm 0984398822.