Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 2019

Kính gửi: Các nhà thầu

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 2019 theo thông tin như sau:

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 2019

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời điểm phát hành HSMT: 22/5/2019

Thời điểm hết hạn nhân HSDT: 3/6/2019

Địa chỉ nhận hồ sơ mời thầu: Tổng Công ty cổ phần bưu chính Viettel – tòa nhà N1, km 2 đại lộ Thăng Long , Mễ trì , Nam từ Liêm , Hà Nội

Số điện thoại : 024 6277 6812