Thư mời KHẢO SÁT QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TỦ KHÓA THÔNG MINH SMART LOCKER – GIẢI PHÁP NHẬN HÀNG CHỦ ĐỘNG

Tham gia khảo sát ngay tại: https://box-dev.viettelpost.vn/survey/sml

Kính gửi Quý khách hàng,

Với mục đích nâng cao hiệu quả giao nhận hàng và tăng sự chủ động, linh hoạt trong việc nhận hàng của khách hàng, Viettel Post kính mời Quý Khách hàng tham gia Khảo sát quyết định sử dụng tủ khóa thông minh Smart Locker!

Mọi thông tin của Quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối và được sử dụng làm cơ sở quan trọng cho quá trình phát triển sản phẩm tối ưu nhất, hữu ích nhất.

Viettel Post xin trân trọng cảm ơn!