QUẢN LÝ ĐƠN HIỆU QUẢ CÙNG APP VIETTELPOST

Đối với các doanh nghiệp, shop bán hàng, số lượng đơn hàng hằng ngày lớn thường dẫn đến khó khăn trong theo dõi đơn hàng. Việc tối ưu hóa quá trình quản lý đơn giúp doanh nghiệp nắm rõ được tình hình đơn hàng, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Với tính năng BÁO CÁO VẬN HÀNH mới, app Viettel Post sẽ cùng Quý khách hàng nâng cao trải nghiệm kiểm soát tình trạng đơn.

Trong lần cập nhật này, tính năng BÁO CÁO VẬN HÀNH sẽ được bổ sung thêm vào trang VẬN HÀNH trên thanh công cụ, hỗ trợ doanh nghiệp, chủ shop:
Thống kê số lượng đơn hàng ở các khâu vận chuyển.
– Thể hiện các khâu vận chuyển cụ thể, rõ ràng.
– Cập nhật tình trạng đơn theo thời gian thực.

Trang mục Báo cáo sẽ thống kê rõ các khâu vận chuyển chi tiết, giúp khách hàng nắm rõ được tình hình đơn hàng, cụ thể ở 3 khâu sau:
1. Khâu lấy:
– Tồn lấy đầu ngày: Thống kê số lượng đơn hàng chưa bàn giao cho Viettel Post tính tới 0h của ngày xem báo cáo.
– Tồn lấy hiện tại: Thống kê số lượng đơn hàng chưa bàn giao cho Viettel Post tính tới thời điểm cập nhật dữ liệu.
– Lấy thành công: Thống kê số lượng đơn hàng trong ngày Viettel Post đã lấy thành công tính tới thời điểm cập nhật dữ liệu.
– Hủy lấy: Thống kê số lượng đơn hàng trong ngày đã bị hủy lấy tính tới thời điểm cập nhật dữ liệu.

2. Khâu giao:
– Tồn giao đầu ngày: Thống kê số lượng đơn hàng đã bàn giao cho Viettel Post nhưng chưa giao thành công tính tới 0h của ngày xem báo cáo (bao gồm các trạng thái Đã lấy hàng, Đang vận chuyển, Đang giao hàng, Chờ phát lại, Chờ xử lý, Phát tiếp).
– Tồn giao hiện tại: Thống kê số lượng đơn hàng đã bàn giao cho Viettel Post nhưng chưa giao thành công tính tới thời điểm cập nhật dữ liệu (bao gồm các trạng thái Đã lấy hàng, Đang vận chuyển, Đang giao hàng, Chờ phát lại, Chờ xử lý, Phát tiếp).
– Giao thành công: Thống kê số lượng đơn hàng trong ngày Viettel Post giao thành công tính tới thời điểm cập nhật dữ liệu.
– Hủy giao: Thống kê số lượng đơn hàng trong ngày đã bị tiêu hủy khi giao tính tới thời điểm cập nhật dữ liệu.

3. Khâu hoàn:
– Tồn hoàn đầu ngày: Thống kê số lượng đơn hàng đã được xác nhận hoàn nhưng chưa hoàn thành công tính tới 0h của ngày xem báo cáo (bao gồm trạng thái Đã duyệt hoàn, Đang chuyển hoàn).
– Tồn hoàn hiện tại: Thống kê số lượng đơn hàng đã được xác nhận hoàn nhưng chưa hoàn thành công tính tới thời điểm cập nhật dữ liệu (bao gồm trạng thái Đã duyệt hoàn, Đang chuyển hoàn).
– Hoàn thành công: Thống kê số lượng đơn hàng trong ngày Viettel Post hoàn thành công (Đã trả) tính tới thời điểm cập nhật dữ liệu.
– Hủy hoàn: Thống kê số lượng đơn hàng trong ngày đã bị tiêu hủy khi hoàn tính tới thời điểm cập nhật dữ liệu.

Mong rằng với sự nâng cấp này, Quý khách hàng sẽ có khoảng thời gian làm việc tối ưu, hiệu quả cùng Viettel Post.
Để tạo đơn nhanh chóng, dễ dàng, Quý khách hàng tải ứng dụng ViettelPost tại: ĐÂY

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng truy cập các kênh hỗ trợ khách hàng Viettel Post để được hỗ trợ nhanh nhất! Trân trọng!