Chính sách chất lượng và chính sách an toàn thông tin

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Viettel Post xin gửi tới quý khách hành chính sách chất lượng và chính sách an toàn thông tin TCT.

Quý Khách hàng có thể xem chi tiết tại đây.

Xin cảm ơn.