Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2020

Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2/2020

Các chỉ tiêu kinh doanh:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 2/2020 Tháng 2/2019 Tăng trưởng so với tháng 2/2019 Tăng trưởng so với tháng 1/2020
Doanh thu hợp nhất tỷ đồng 625,50 334,64 86,92% 20,20%
Chuyển phát tỷ đồng 379,57 186,60 103,41% 32,00%
Thương mại Điện tử tỷ đồng 57,69 15,78 265,6% 2,0%
Sản lượng bưu phẩm giao Bưu phẩm 10.130.088 3.863.388 162,2% 13%
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 41,78 19,50 114,26% 29,4%
Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 33,42 15,59 114,37% 29,4%

Các chỉ tiêu kinh doanh trong tháng 2/2020 vẫn đạt được sự tăng trưởng mạnh và ấn tượng mặc dù trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn đang diễn biễn phức tạp.

ViettelPost đã chuẩn bị đầy đủ các kịch bản để ứng phó với đại dịch. Biến nguy cơ thành cơ hội kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng sẽ là mục tiêu Viettel Post hướng đến trong thời gian sắp tới

Những nội dung trong báo cáo này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cổ đông và nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Viettel Post. Viettel Post được miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các thông tin được đề cập trong báo cáo này. Viettel Post không cho phép việc sao chép, sửa đổi, phát hành và sử dụng một phần hay toàn bộ thông tin này vì bất kỳ mục đích nào khác. Vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng những thông tin trong báo cáo này.