Nghị quyết HĐQT về hợp đồng, giao dịch với Người liên quan quý 1/2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về hợp đồng, giao dịch với Người liên quan quý 1/2023, vui lòng theo dõi tại đây.