Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nghiêm Phương Nhi

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nghiêm Phương Nhi, vui lòng theo dõi tại đây