THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI THÔNG THƯỜNG CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

 1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ Phần Bưu chính Viettel
 • Địa chỉ: Số 01, phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Chuyển phát, kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh Bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa; Bưu chính; Phát hành báo; v.v.
 2. Vốn điều lệ: 830.479.260.000 đồng, tương đương 83.047.926 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Trong đó: Cổ phần do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội nắm giữ: 55.487.221 cổ phần chiếm 66,81% vốn điều lệ.

 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.982.876 cổ phần
 2. Giá khởi điểm cổ phần: 105.500 đồng /cổ phần
 3. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành.
 4. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 5. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc:
 • Thời gian: Từ 15/10/2020 đến 15h30 ngày 04/11/2020 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc).
 • Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.
 • Đầu mối liên hệ: Trần Minh Anh – chuyên viên Ban Đầu tư tài chính, số điện thoại: 0969.292.340.
 1. Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm khối lượng đặt mua.
 2. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
 • Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 09/11/2020
 • Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.
 1. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
 • Thời gian: 14h00 ngày 11/11/2020
 • Địa điểm:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
 1. Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 11/11/2020 đến 17/11/2020
 2. Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: từ ngày 13/11/2020 đến ngày 18/11/2020.

(Nhà đầu tư cần tham khảo chi tiết: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website www.hnx.vn; www.mbs.com.vn; www.viettel.com.vn).

Tài liệu kèm theo:

 1. Bản Công bố thông tin;
 2. Công văn xác nhận cổ phần Tập đoàn sở hữu tại Bưu chính Viettel;
 3. Công văn chấp thuận thoái vốn của Bộ Quốc Phòng;
 4. Quyết định của Tập đoàn Viettel về việc thoái vốn tại Bưu chính Viettel;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VTP;
 6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán các kỳ: 2017,2018, 2019 và bán niên 2020;
 7. Quy chế đấu giá;
 8. Quyết định xác định giá khởi điểm đấu giá.
 9. Điều lệ của Bưu chính Viettel.