Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.