Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.