Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.