Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, vui lòng theo dõi tại đây.