Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.