Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.