Cách hủy cước 2 chiều?

Quý khách muốn hủy dịch vụ hoàn cước 2 chiều vui lòng thao tác như sau:

Trên App
Bước 1. Truy cập app Viettelpost, vào phần xem tất cả

 

Bước 2. Chọn “Hoàn cước”

Bước 3. Tạm dừng

Trên Web

Bước 1. Truy cập Web Viettelpost.vn, vào phần Tiện ích => Dịch vụ hoàn cước

Bước 2. Ngừng sử dụng