Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm..
24 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh...

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
23 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về...

CBTT bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024
25 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm...

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
25 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản...

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  15/04/17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel cung cấp tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng click vào đây để xem chi...

Xem thêm

Thông tin mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  13/04/17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Thông tin mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: – Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 27/04/2017....

Xem thêm

[Thông báo] Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  20/03/17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017...

Xem thêm