Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.