Quy định Banner

Nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ chuyển phát; hỗ trợ khách hàng tối ưu hoạt động tạo và quản lý đơn hàng đồng thời kiểm soát chất lượng dịch vụ theo đúng cam kết, Viettel Post xin thông báo quy định về Chỉ tiêu thời gian toàn trình dịch vụ chuyển phát trong nước năm 2021

1. Quy định thời điểm xác định thời gian giao hàng

Thời điểm nhận hàng:

Đối với đơn hàng giao đến người nhận:
+ Đơn tạo yêu cầu lấy trước 14h00, lấy hàng trước 24h00 cùng ngày;
+ Đơn tạo yêu cầu lấy sau 14h00, lấy hàng trước 12h00 ngày kế tiếp.
– Đối với đơn hàng chuyển hoàn:
+ Tính từ 24h00 ngày đơn hàng được duyệt hoàn

Thời điểm giao hàng:

– Đối với đơn hàng giao đến người nhận: tính đến thời điểm giao đến địa chỉ người nhận lần đầu tiên.
– Đối với đơn hàng chuyển hoàn: tính đến thời điểm hoàn trả thành công đến địa chỉ người gửi.

Lưu ý: Không tính chỉ tiêu thời gian giao các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước (ViettelPost có lịch thông báo từng thời điểm cụ thể).

2. Quy định chỉ tiêu thời gian toàn trình cụ thể

Screenshot 2 (11)

 

 

2 (2)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27