Nhằm giúp khách hàng dễ dàng quảng cáo, tạo sự hài lòng với người mua hàng, Viettel Post phát triển dịch vụ SMS Brandname trên website Viettelpost.vn – Cho phép khách hàng đăng ký dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng của mình thông qua hệ thống của ViettelPost. Hệ thống sẽ thông qua số điện thoại bạn đã đăng ký thương hiệu, gửi tin nhắn thông báo hành trình đơn hàng cho người nhận.

  • Đăng ký dịch vụ:

– Nhập các trường thông tin đăng ký tin nhắn thương hiệu. Mặc định số điện thoại và email là của tài khoản VTP đăng ký. 

– Gói dịch vụ mặc định 3 tin nhắn/ đơn. Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cho người nhận khi đơn hàng ở các trạng thái: Đơn hàng được tạo thành công, Đơn hàng được gửi đến bưu cục giao, Đơn hàng được phân công cho bưu tá giao

  • Thêm mới tên thương hiệu: 

– Tại mục Tin nhắn thương hiệu, chọn Thêm mới

S2

– Nhập tên thương hiệu muốn đăng ký> Chọn Đăng ký. Sau khi đăng ký tên thương hiệu sẽ ở trạng thái chờ duyệt.

S3

– Số điện thoại, email, CMT sẽ mặc định là số của tài khoản đăng ký đang dùng ViettelPost. Người dùng có thể cài đặt mặc định tên thương hiệu gửi tin nhắn.

S4

  • Hủy dịch vụ: Để hủy dịch vụ, chọn “Hủy dịch vụ”

S5

– Chọn lý do hủy dịch vụ và nhấn Xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mã OTP xác nhận hủy qua Email/Mocha. Nhập mã OTP để hủy thành công.

S6