Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm..
24 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh...

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
23 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về...

Thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ làm việc, nhận thư của Viettel Post
16 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo thay đổi...

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2021
6 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo về ngày...

Tin cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018

  31/05/19

Vui lòng theo dõi trong link đính kèm. https://drive.google.com/file/d/1InrZeSF8s1ib7b11xlhw2lcvRg6hCmgl/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1MP8hjiQ65oz5I2YAv10JX2yuNP7YsRMe/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1y9pprl8_HTyCAiIF_kaH_V-tOmCNpGlD/view?usp=sharing  

Xem thêm

Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

  17/05/19

Cong van cua UBCK NN ve viec chap thuan phat hanh co phieu de tra co tuc

Xem thêm

Thông tin về việc Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital không còn là cổ đông lớn

  02/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Thông tin về việc Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital không còn là cổ đông lớn. Vui lòng xem...

Xem thêm

BC kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Tuấn

  28/11/18

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Tuấn – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng...

Xem thêm

CBTT giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Tuấn

  26/11/18

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Tuấn – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng...

Xem thêm

Thông báo hỗ trợ lưu ký cổ phiếu VTP

  22/11/18

Kính gửi Quý Cổ đông, Để kịp thời hỗ trợ Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel khi cổ phiếu của Tổng Công ty giao dịch...

Xem thêm