Tin cổ đông

//Tin cổ đông
//Tin cổ đông

CV của HNX về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu ESOP 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu ESOP 2019, chi tiết trong file đính kèm.

2020-02-24T09:08:01+07:001 tháng trước|

Quyết định của HNX về việc chấp thuận giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu ESOP

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chấp thuận giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu [...]

2020-02-10T15:15:29+07:002 tháng trước|

CBTT VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 6

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 6, vui lòng click vào đây để theo dõi.

2020-01-30T14:20:45+07:002 tháng trước|

Xem Thêm