HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN TRÊN WEBSITE VIETTELPOST.VN

Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ và TẠO ĐƠN GỬI HÀNG, Viettel Post xin gửi đến quý khách các bước thực hiện khởi tạo đơn hàng trên website viettelpost.vn