Đại hội đồng cổ đông

/Đại hội đồng cổ đông
/Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, vui lòng click vào [...]

2020-05-06T18:06:05+07:0031/03/2020|

CBTT chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh [...]

2020-05-13T17:09:49+07:0029/02/2020|

TB chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán)

Kính gửi Quý cổ đông (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán), Lời đầu tiên, Tổng Công ty gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Cổ đông. [...]

2019-06-13T17:00:43+07:0013/06/2019|

Xem thêm