Đại hội đồng cổ đông

//Đại hội đồng cổ đông
//Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY. 

2019-04-03T10:10:02+07:0011 tháng trước|

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel cung cấp tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng click vào cái tài liệu dưới đây để xem chi tiết. [...]

2019-04-03T10:12:02+07:0011 tháng trước|

[Thông báo] Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

2019-04-03T10:11:45+07:0011 tháng trước|

Thông tin mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Thông tin mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

2019-04-03T10:11:24+07:0011 tháng trước|

Xem Thêm