Đại hội đồng cổ đông

//Đại hội đồng cổ đông
//Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1.1 Chương trình Đại hội 2. Xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3. Thông báo ứng cử, đề cử thành [...]

2019-04-17T15:51:13+07:001 tuần trước|

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2. Xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3. Thông báo ứng cử, để cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ [...]

2019-04-17T18:25:32+07:001 tuần trước|

[Thông báo] Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

2019-04-03T10:04:38+07:003 tháng trước|

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Vui lòng xem chi tiết dưới đây. Nghị quyết Đại hội đồng [...]

2019-04-03T10:06:19+07:003 tháng trước|

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Tài liệu xin ý kiến Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2018. Vui lòng click vào cái tài liệu dưới đây để xem [...]

2019-04-03T10:06:44+07:003 tháng trước|

Xem Thêm