Báo cáo tài chính quý 4/2022
30 Tháng Một, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
30 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính năm 2020 – đã kiểm toán
23 Tháng Ba, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính quý 4 2020
30 Tháng Một, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính – Năm 2017

  24/03/18

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Báo cáo tài chính năm 2017. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Báo cáo tài chính – Quý III năm 2017

  02/11/17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Báo cáo tài chính – Quý III năm 2017. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 2 2017

  31/07/17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 207 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính – Quý I năm 2017

  26/04/17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Báo cáo tài chính – Quý I năm 2017.  Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Báo cáo tài chính – Năm 2016

  14/03/17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Báo cáo tài chính năm 2016. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Báo cáo tài chính – Quý III năm 2016

  29/10/16

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên 2016

  14/08/16

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tài chính bán niên 2016, vui lòng click vào đây để theo dõi.

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2015

  18/03/16

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tài chính năm 2015, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm