Viettel Post nhắm mục tiêu 19.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2020

Trong năm 2020, Viettel Post đặt mục tiêu đạt 19.232 tỷ đồng doanh thu, tăng 143,18% so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 495,65 tỷ đồng, tăng 30,38% so [...]

2020-06-16T15:56:12+07:0016/06/2020|