Đăng Nhập  |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
Quan hệ Cổ đông - Thông tin chung

Thông tin chi tiết quý cổ đông tham khảo tại đường link:
http://vsd.vn/22-p4c23-29584/3038/VTP-Tra-co-tuc-nam-2014-bang-co-phieu-Thuc-hien-quyen-mua-co-phieu-cua-co-dong-hien-huu.htm

Các tài liệu liên quan (Tờ trình, Dự thảo nghị quyết) đươc update bên phần downloadGiấy phép đăng ký kinh doanh 03/11/2014 xem tại đây


Advertise
Mọi thông tin liên hệ: 19008095
Tra cứu địa điểm gủi hàng
© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn