Đăng Nhập  |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
Tài liệu liên quan
 Tiêu ĐềTác GiảThể LoạiNgày SửaKích Cỡ (Kb) 
Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019Le Thi Hue 16/06/20143.729,20Tải Xuống
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2010Nguyễn Thanh Bình 13/08/20122.126,29Tải Xuống
Chốt danh sách cổ đông 2015Đinh Thanh Sơn 06/03/2015511,01Tải Xuống
Thông báo lấy ý kiến DHDCD bằng văn bản Lâm Quang Thành 01/07/20141.817,49Tải Xuống
Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐLâm Quang Thành 18/07/20143.288,10Tải Xuống
Nghị quyết Đại hội cổ đông Thường niên 2009Nguyễn Thanh Bình 13/08/20122.573,21Tải Xuống
Báo cáo thường niên 6 tháng đầu năm 2012Lâm Quang Thành 13/08/20122.383,13Tải Xuống
Báo cáo quản trị năm 2013Le Thi Hue 16/06/20143.626,65Tải Xuống
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2014Lâm Quang Thành 01/07/20143.174,28Tải Xuống
Biên bản Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019Le Thi Hue 16/06/20146.237,48Tải Xuống
Biên bản Đại hội cổ đông năm 2013Le Thi Hue 16/06/20145.978,91Tải Xuống
Báo cáo thường niên năm 2013Le Thi Hue 16/06/20144.986,16Tải Xuống
Mọi thông tin liên hệ: 19008095
Tra cứu địa điểm gủi hàng
© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn