Website Viettelpost.vn cập nhật thành công tính năng CÀI ĐẶT ẨN/HIỆN CƯỚC PHÍ TẠI MẪU IN

Hiện tại khi sử dụng website viettelpost.vn, Qúy khách hàng đã có thể chủ động ẩn/hiện cước phí tại mẫu in một cách dễ dàng. Ngoài ra với chức năng cảnh bảo địa điểm dịch, Viettel Post cũng đã ứng dụng khi khách hàng thao tác tải file excel cũ. Cùng xem hướng dẫn chi tiết bên dưới nhé!

Cài đặt ẩn hiện cước phí tại mẫu in

Tính năng giúp khách hàng cài đặt ẩn/ hiển thị cước phí trên mẫu in:

  • Chọn Cài đặt tài khoản  -> Cài đặt tạo đơn
  • Chọn checkbox Hiển thị cước chuyển phát trên nhãn phiếu gửi để hiển thị cước, hoặc bỏ chọn để ẩn cước trên phiếu gửi
  • Cuối cùng chọn Lưu để lưu cài đặt

Vt1

  • Phiếu gửi khi cài đặt ẩn cước phí, mẫu phiếu gửi sẽ có dạng:

Vt2

 

Cảnh báo địa chỉ có dịch khi tải file excel cũ

Khi tải file excel, những đơn có địa chỉ thuộc khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch covid, sẽ hiển thị ở tab Cảnh báo. Quý khách hàng cần kiểm tra lại địa chỉ những đơn hàng này trước khi xác nhận gửi vận chuyển.

Vt3

Những đơn có địa chỉ bị chặn không cho phép tạo đơn sẽ hiển thị ở tab Đơn hàng không hợp lệ

Vt4