Chương trình tặng lịch khách hàng năm 2020

 1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình tặng lịch khách hàng năm 2020.
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa không thu tiền có kèm theo việc cung ứng dịch vụ.
 4. Thời gian khuyến mại: Từ 15/12/2019 đến 31/12/2019 (Thời gian chi tiết theo từng tỉnh, thành vui lòng liên hệ Chi nhánh Viettel Post để được hỗ trợ tham gia chương trình).
 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ chuyển phát, bưu chính do Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel cung cấp.
 6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Lịch để bàn.
 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính có doanh thu bình quân (mỗi tháng) phát sinh trong thời gian 9 tháng đầu năm 2019 chi tiết theo từng tỉnh, thành dưới đây và tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đến thời điểm thực hiện khuyến mại.
 8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
TT Đối tượng tham gia Cơ cấu giải thưởng Số lượng dự kiến

(quyển)

Giá trị

(VNĐ)

1 Khách hàng của chương trình khuyến mại 1 cuốn lịch bàn/ 1 khách hàng 36.460 3.930.388.000
TỔNG CỘNG 3.930.388.000
 1. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 3.930.388.000 đồng.
 2. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Bưu chính Viettel sẽ trực tiếp thực hiện tặng lịch để bàn cho khách hàng được nêu mục đối tượng hưởng khuyến mại.
 3. Chi tiết mức doanh thu bình quân cần đạt được để tham gia chương trình như sau:
 • Đối với: Hà Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Quảng Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Đắc Nông, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Kạn DTBQPS>=700.000đ.
 • Đối với các tỉnh, thành còn lại DTBQPS>=1.000.000đ