Viettel chuẩn bị thoái bớt vốn tại 3 công ty con trên sàn

Trong tháng 10 và tháng 11/2020, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ tiến hành thoái vốn tại 3 đơn vị: TCT CP Bưu chính Viettel (Viettel Post), TCT Công trình Viettel và Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

Cụ thể, thông qua hình thức đấu giá công khai, Viettel sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại 3 công ty Viettel Post, Công trình Viettel và Tư vấn Thiết kế Viettel còn khoảng trên 50%.

Trong thời gian qua, mặc dù đại dịch Covid -19 ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nhưng các công ty thành viên của Viettel vẫn có kết quả kinh doanh khả quan.

Viettel Post đã đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán UPCoM với mã VTP. Giá cổ phiếu đạt hơn 104.000 đồng, tương đương với giá trị vốn hóa doanh nghiệp đạt khoảng 8.700 tỷ đồng.

Tập trung vào 3 mảng kinh doanh chính là Dịch vụ chuyển phát (trong và ngoài nước), Dịch vụ Kho vận, Thương mại và dịch vụ, Viettel Post ghi nhận sự tăng trưởng rất mạnh cả về doanh thu lẫn thị phần trong những năm qua và đang nắm 21% thị phần trên thị trường chuyển phát. Đơn vị này sở hữu mạng lưới chuyển phát rộng khắp cả nước với 2.200 bưu cục, 827 cửa hàng và 469 điểm cung ứng dịch vụ bưu chính.

Theo số liệu báo cáo tài chính, trong 5 năm gần đây, doanh thu Viettel Post duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên 40%/năm. Năm 2019, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.812 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 58,7%. Con số này này cao hơn mức tăng trưởng chung của các doanh nghiệp ngành chuyển phát nhanh (49,4%) và bỏ xa con số tăng trưởng 8,7% của ngành vận tải, kho bãi.

Tương tự, trong giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trung bình đạt mức 59% một năm. LNST năm 2019 đạt hơn 380 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng 36,2% so với năm 2018. Mức tăng trưởng này cao hơn so với ngành chuyển phát nhanh nói chung (33,4%) và cao hơn nhiều lần so với con số của ngành vận tải, kho bãi (7,6%).

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Viettel Post vẫn ghi nhận những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu thuần của Viettel Post đạt gần 6.799 tỷ đồng, tăng trưởng lên tới 125,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 21,2%, đạt mức gần 200 tỷ đồng.

Định hướng phát triển của Viettel Post là đến năm 2025, trở thành Công ty chuyển phát số 1 tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao với doanh thu đạt từ 18.000 -23.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt từ 1.200-1.400 tỷ đồng.

Viettel Post