Viettel Post (VTP) chi 130 tỷ đồng tiền mặt để chi trả cổ tức năm 2022

Ngày 4/7, HĐQT Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel -Viettel Post (VTP – UPCoM) thông qua Nghị quyết về phương án chi trả cổ tức năm 2022.

Cụ thể, theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Viettel Post sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 11,5%/cổ phần ( 1 cổ phần được nhận 1.150 đồng) và 7,61% bằng cổ phiếu. Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 19,11%.

Về việc chi trả cổ tức với tỷ lệ 11,5% bằng tiền mặt, Viettel Post cần chi hơn 130 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý III/2023.

Đối với việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, căn cứ theo tỷ lệ phân bổ quyền được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 8.612.545 cổ phần (tính theo số lượng cổ phần hiện tại của Viettel Post là 113.174.057 cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 7,61%. Theo đó, cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức được nhận 761 cổ phiếu mới.

Cổ phần phát hành thuộc loại cổ phần phổ thông, cổ đông có thể tự do chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Việc này cũng được dự kiến thực hiện trong quý III năm 2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án phát hành.

Phiên giao dịch ngày 5/7, cổ phiếu VTP đạt thị giá 41.500 đồng/cổ phiếu, tăng 47% so với thị giá hồi đầu năm.

Trong quý II/2023, giá cổ phiếu của VTP đã tăng liên tục. Trong phiên giao dịch ngày 5/7, cổ phiếu VTP có thị giá 41.500 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 47% so với thị giá hồi đầu năm. Trong những năm gần đây, ngành chuyển phát và logistics được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Cổ phiếu VTP thuộc nhóm doanh nghiệp chuyển phát và logistics tiềm năng đang được kỳ vọng tăng trưởng ổn định.