Quy định chung đối với Dịch vụ chuyển phát trong nước

ĐỊNH NGHĨA

Quy định chung đối với dịch vụ chuyển phát là quy định của Viettel Post về các nội dung liên quan đến các dịch vụ chuyển phát trong nước mà Viettel Post cung cấp cho khách hàng. Bao gồm các quy định gửi hàng, trách nhiệm của người gửi; quy định về hàng hóa chấp nhận, vận chuyển; quy định về khiếu nại, đền bù và bồi thường…