Quy định chung về tích điểm

Chi tiết nội dung

 • Điểm tiêu dùng được làm tròn: giá trị nhỏ hơn 0,5 được làm tròn xuống 0, giá trị từ 0,5 được làm tròn lên 1
 • Mức tiêu điểm tối thiểu là 100
 • Trường hợp khách hàng gộp nhóm Viettel++ điểm tích của từng thuê bao sẽ được cộng dồn vào quỹ điểm chung của cả nhóm.
 • Khi tiêu điểm, điểm có thời hạn sử dụng trước sẽ được trừ trước. Hai điểm có cùng thời hạn sử dụng, điểm cộng trước sẽ được trừ trước
 • Khi hết hạn điểm, điểm bị reset hoặc được chủ động đổi sang các ưu đãi - tùy theo chương trình. Chính sách chủ động đổi điểm cũng có thể được áp dụng trong trường hợp KH có điểm nhưng trên 3 tháng không có thao tác đổi điểm
Quy định chung về tích điểm

Tích điểm từ Viettel Post

Chi tiết nội dung

 • Điểm tính từ doanh thu phát sinh của khách hàng: Định mức tích 0,025% số tiền cước của mỗi giao dịch chuyển phát (đã trừ thuế GTGT, phụ phí). Điểm được cộng cho khách hàng vào ngày N chốt doanh thu ngày N-1
 • Điểm được tính theo thời gian sử dụng dịch vụ của Viettel Post. Điểm được cộng vào ngày khách hàng phát sinh doanh thu trên phần mềm hoặc ngày ký hợp đồng sử dụng dịch vụ

  - Từ 1-3 năm: 1000 điểm

  - Từ 3-5 năm: 3000 điểm

  - Từ 5 năm: 5000 điểm

 • Giá trị quy đổi: 1 điểm = 1VNĐ
Tích điểm từ Viettel Post

Tích điểm từ Viettel Money

Chi tiết nội dung

 • Tích điểm khi khách hàng thực hiện giao dịch phát sinh doanh thu trên Viettel Money
 • Giao dịch thanh toán thông thường: tích điểm từ 0.3% - 1% giá trị giao dịch của khách hàng.
 • Giao dịch thanh toán tiền điện nước, hóa đơn...tích 0.1% với khách hàng VIP của Viettel Money.
 • Hạn sử dụng điểm: 12 tháng.
Tích điểm từ Viettel Money
Tích điểm từ Viettel Money
 • Tích điểm theo số dư tài khoản Viettel Money của khách hàng: Tích 500 điểm cho KH có tài khoản đang hoạt động, phát sinh ít nhất 01 giao dịch tài chính trừ tiền và có số dư bình quân tài khoản ViettelPay >= 50.000đ/ngày vào tháng trước đó.
 • Hạn sử dụng điểm: 3 tháng.
 • Tích điểm khi khách hàng thực hiện thử thách trên Viettel Money.
 • Thử thách thực hiện tối thiểu 6 giao dịch/tháng.
 • Tích 300 - 1000 điểm khi thực hiện 1 tháng.

  Tích 600 - 2000 điểm khi thực hiện liên tục 2 tháng.

  Tích 15000 - 3000 điểm khi thực hiện liên tục 3 tháng.

 • Hạn sử dụng điểm: 12 tháng.
Tích điểm từ Viettel Money
Tích điểm từ Viettel Money
 • Tích điểm khi Liên kết thẻ lần đầu thành công/Chào mừng khách hàng vào mạng/Đăng ký tài khoản Mobile Money:
 • Tích điểm 500 điểm/lần.

  Hạn sử dụng điểm: 12 tháng.

  Lưu ý: KH được cộng tối đa không quá 50.000 điểm/ tháng trên 4 hướng tích kể trên.

Tích điểm từ Viettel Telecom

Điểm từ cước tiêu dùng

 • Tích 0.5% trên cước tiêu dùng dịch vụ viễn thông của thuê bao hàng tháng (data, thoại, SMS, dịch vụ GTGT).
 • Hạn sử dụng điểm tháng N+12
 • Lưu ý:

  Loại trừ một số tương tác dịch vụ không được áp dụng

Tích điểm từ Viettel Money

Điểm từ thời gian sử dụng

 • Số điểm cộng tính theo thời gian sử dụng của mỗi thuê bao.
 • Hạn sử dụng điểm tháng N+12.
Tích điểm từ Viettel Money

Điểm khi đăng ký thêm dịch vụ cố định

 • Khi khách hàng đang dùng dịch vụ di động đăng ký thêm dịch vụ cố định. Tích 5% điểm trên mức giá thực tế khách hàng thanh toán 1 tháng của gói cước.
 • Hạn sử dụng điểm tháng N+12
Tích điểm từ Viettel Money

Điểm khi đăng ký/nâng cấp gói Data

 • Thuê bao Di động trong 2 tháng liên tiếp (tháng N-2 và N-1) mỗi tháng phát sinh lưu lượng Data < 50MB và có thực hiện đăng ký Data trong tháng N (N tính từ tháng 1/2021) được tích 5%
Tích điểm từ Viettel Money
Tích điểm từ Viettel Money
 • Khi khách hàng đăng ký gói Data MI5D, ST15K, ST30K: Tích 5% giá trị gói Data đăng ký

Điểm thưởng sinh nhật

Tích điểm từ Viettel Money
Tích điểm từ Viettel Money
Tích điểm từ Viettel Money

KH đổi điểm (Spoint) được tích trong quá trình sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Công ty truyền thông Viettel sang điểm Viettel++

Tích điểm từ Viettel Money

Tích điểm khi khách hàng mua hàng tại siêu thị Viettel Store

Chi tiết nội dung

 • Mua điện thoại iPhone tích 0.01%.
 • Các loại điện thoại khác tích 0.03%.
 • Mua máy tính, tablet, máy văn phòng tích 0.02%.
 • Mua phụ kiện tích 0.1%.
 • Hạn sử dụng điểm: Tháng N+12
Tích điểm khi khách hàng mua hàng tại siêu thị Viettel Store

Quy định chung về tiêu điểm

Chi tiết nội dung

 • Điểm thưởng được sử dụng khi KH tích lũy đủ 1.000 điểm. Mức điểm tiêu tối thiểu là 100 điểm/lần.
 • Khi quỹ điểm tiêu dùng có nhiều mốc thời hạn sử dụng khác nhau, tại thời điểm khách hàng tiêu điểm hệ thống sẽ trừ điểm có thời hạn sử dụng gần nhất trước. Nếu điểm có cùng thời hạn sử dụng, sẽ trừ điểm có thời gian cộng sớm hơn trước.
Quy định chung về tiêu điểm

Tiêu điểm tại Viettel Post

Chi tiết nội dung

 • Giá trị voucher: Giảm 5K,10K, 15K, 20K, 25K
 • Thời gian sử dụng của điểm thưởng: tùy thuộc vào các hướng tích điểm, thời gian reset sẽ từ 1-12 tháng
Tiêu điểm tại Viettel Post
Tiêu điểm tại Viettel Post

Tiêu điểm tại Viettel Money

Chi tiết nội dung

 • Đổi điểm sang voucher thanh toán các dịch vụ viễn thông/điện/nước trên Viettel Money; Voucher mua sản phẩm, dịch vụ của hàng trăm đối tác liên kết khác
Tiêu điểm tại Viettel Money

Tiêu điểm tại Viettel Store

Chi tiết nội dung

 • Đổi điểm sang tiền mua sản phẩm hàng hóa tại Viettel Store với định mức quy đổi 100 điểm = 100 đồng
Tiêu điểm tại Viettel Money

Tiêu điểm các dịch vụ viễn thông

Chi tiết nội dung

 • Đổi điểm sang Data Viettel: Định mức đổi 100 điểm = 10 MB - hạn sử dụng 30 ngày; 100 điểm = 20 MB - hạn sử dụng trong ngày đổi
 • Đổi điểm sang Thoại nội mạng Viettel: Định mức đổi 100 điểm = 1 phút. Hạn sử dụng 30 ngày sau khi đổi
 • Đổi điểm sang SMS nội mạng Viettel: Định mức đổi 100 điểm = 10 SMS. Hạn sử dụng 30 ngày sau khi đổi
 • Đổi điểm sang gói dịch vụ Viettel: Định mức đổi 100 điểm = 100 đồng. Khách hàng có thể đổi 1 phần điểm cho gói dịch vụ đã chọn
Tiêu điểm các dịch vụ viễn thông