Chuyển phát quà tặng 5 sao

I. ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ Chuyển phát quà tặng 5 sao là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát dành riêng cho quà tặng. Dịch vụ cung cấp miễn phí những tiện ích cao cấp dành cho cả người gửi và người nhận.Trải nghiệm nhận quà được cá nhân hóa đến từng khách hàng bằng lời chúc đến người nhận bao gồm tên người gửi qua tin nhắn và cuộc gọi brandname VTPOST_GIFT. Dịch vụ không áp dụng với các đơn hàng có thu hộ COD.

II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ