Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời tối ưu công nghệ ứng dụng trong chuyển phát, Viettel Post đã cập nhật thêm nhiều tính năng mới trên website Viettelpost.vn.

Chức năng Dòng tiền

 • Khách hàng theo dõi được các báo cáo thống kê liên quan đến tiền hàng/tiền cước phát sinh trong quá trình gửi hàng tại Viettel Post
 • Khách hàng theo dõi được các báo cáo phân tích từ tổng hợp đến chi tiết để có những đánh giá về kết quả kinh doanh

Vị trí thay đổi: Module Thống kê tiền hàng

Module Thống kê quản lý tiền hàng gồm 2 tab: Thống kêDòng tiền. Thêm mới tab Dòng tiền

1

STTTênLoạiMô tả
1Bộ lọc thời gianDroplistHiển thị thời gian lọc: 

 • 30 ngày trước
 • 7 ngày trước
 • 14 ngày trước
 • Tháng này (mặc định)
 • Tháng trước
 • Tùy chọn: Tùy chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc (tối đa 31 ngày)
2Đã trảtextTổng số tiền COD đã thanh toán cho KH trong thời gian đã lọc
3Đã đối soáttextTổng số tiền COD đã đối soát trong kỳ cho KH nhưng chưa trả tiền
4Chưa đối soáttextTổng số tiền COD chưa đối soát cho KH
5Biểu đồ thống kê tiền COD theo trạng thái đối soát (Tính theo ngày đối soát)chartbiểu đồ tiền COD theo trạng thái đối soát

a% = tỷ lệ % tổng COD theo trạng thái/ Tổng COD

3 trạng thái:

 • Đã trả
 • Đã đối soát
 • Chưa đối soát

Hover vào mỗi trạng thái hiển thị: a% | Tên trạng thái: Số tiền tương ứng

Thống kê chi tiết

6CướctextTổng cước vận chuyển của các đơn hàng trong thời gian lọc, tương ứng với từng trạng thái đối soát
7Phải trảtextSố tiền VTP phải trả cho KH = Tổng tiền COD – Cước vận chuyển, tương ứng với từng trạng thái đối soát
8Tổngtext
 • Tổng tiền cước = Tổng tiền cước của các đơn hàng có TT>200 (= cước Đã trả+ cước Đã đối soát+ cước Chưa đối soát+ Cước vận chuyển)
 • Tổng tiền phải trả = Tổng COD – Tổng tiền cước
9Đã trả

 Tính theo ngày đối soát

text
 • Tiền cước của các đơn hàng đã được thanh toán
 • Tiền phải trả của đơn hàng đã được thanh toán
10Đã đối soát

 Tính theo ngày đối soát

text
 • Tiền cước của các đơn hàng đã đối soát nhưng chưa được thanh toán
 • Tiền phải trả của các đơn hàng đã đối soát nhưng chưa được thanh toán
11Chưa đối soát

 Dòng tiền chưa đối soát ước tính theo ngày tạo đơn, số liệu chỉ mang tính chất tham khảo

text
 • Tổng tiền cước của các đơn hàng chưa được đối soát
 • Tổng tiền phải trả của các đơn hàng chưa được đối soát

Trạng thái chưa đối soát gồm 2 loại:

 • Đơn hàng đã giao thành công (TT501) :
  • Cước của đơn hàng đã giao thành công
  • Tiền phải trả các đơn hàng đã giao thành công= Tiền COD- Tiền cước
 • Chưa giao thành công (>TT200): 
  • Cước = 0
  • Tiền phải trả các đơn hàng có  TT sau 200= Tiền COD
12Cước vận chuyểntextPhần cước vận chuyển còn lại: Cước vận chuyển bằng tổng cước của các đơn hàng chưa đối soát TT >200 (cước vận chuyển của người gửi)
Danh sách bảng kê
13Số lượng bảng kêtextTổng số bảng kê trong thời gian lọc
14Mã bảng kêLinkMã bảng kê, click vào mã bảng kê ra popup chi tiết bảng kê

Sắp xếp bảng kê theo thời gian giảm dần (bảng kê mới nhất trên đầu)

15Tiền thu hộtextTổng tiền COD của các đơn hàng trong bảng kê
16Cước vận chuyểntextTổng tiền cước vận chuyển của các đơn hàng trong bảng kê
17Tiền phải trảtextTổng tiền phải trả của các đơn hàng trong bảng kê
18Thời giantextThời gian phát sinh bảng kê, định dạng hh:mm dd/mm/yyyy
19Trạng thái đối soáttext
 • Đã trả
 • Đã đối soát

 

 

 

 

Chọn button “Quản lý tiền hàng” để xem giao diện tiền cũ

2

Chi tiết bảng kê:

3

Tối ưu xuất excel

Mục đích: Bổ sung thêm các trường thông tin khi khách hàng xuất excel danh sách vận đơn

 • Xuất excel lý do chuyển hoàn ở trạng thái chờ xử lý

2

 • Xuất excel trạng thái thanh toán, thể hiện trạng thái thanh toán của vận đơn gồm các trạng thái:

+ Đã thanh toán: vận đơn đã được thanh toán COD

+ Chưa thanh toán: vận đơn chưa được thanh toán COD

+ 0: Vận đơn k thu COD

3

Hiển thị ảnh chụp khi tạo đơn trên app

4

Xóa phân quyền tài khoản nhân viên

Cho phép xóa phân quyền nhân viên tại màn hình Cấu hình nhân viên

5

Lưu ý: Trường hợp nhân viên đang là chủ shop thì không hủy được

Thêm menu Đóng gói hàng hóa

6

 • Mua ngay các sản phẩm đóng gói hàng hóa với giá ưu đãi

http://vpp.vtpostek.com.vn/