Banner

Nhằm mục đích rút gọn chi tiết hành trình đơn hàng, đồng thời hiển thị theo từng cụm trạng thái vận chuyển, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi được trạng thái thực tế của đơn hàng, Viettel Post đã phát triển và cập nhật tính năng Tối ưu hiển thị hành trình đơn hàng và chức năng Tỷ lệ nhận hàng thành công. 

Tối ưu hiển thị hành trình đơn hàng

Các nhóm trạng thái gồm:

  • Tạo đơn hàng
  • Đang nhận hàng/Đã nhận hàng
  • Đang kết nối/Đã kết nối
  • Đang vận chuyển/ Vận chuyển
  • Đang giao hàng/Giao hàng
  • Giao thành công/ Hủy theo yêu cầu của khách hàng/ Tồn- Thông báo chuyển hoàn bưu cục gốc/Tồn – Khách hàng nghỉ, không có nhà/Tồn – Khách hàng đến bưu cục nhận/Phát tiếp/Chuyển tiếp/ Duyệt hoàn
  • Đang chuyển hoàn/Chuyển hoàn
  • Hoàn thành công

Lưu ý: Đối với trạng thái cùng nhóm, trạng thái mới sau khi cập nhật sẽ đè lên trạng thái cũ. VD: Đơn hàng ở trạng thái Đang nhận hàng, sau khi NVBH nhận thành công đơn hàng dòng trạng thái sẽ chuyển thành Đã nhận hàng và cập nhật thời gian tương ứng.

1

 

Tỷ lệ nhận hàng thành công

Hiển thị tỷ lệ nhận hàng thành công của người nhận, dựa trên lịch sử nhận hàng trên ViettelPost, hỗ trợ các chủ shop đánh giá tỷ lệ nhận hàng của người mua, tránh bom hàng

  • Tỷ lệ nhận hàng thành công hiển thị tại màn hình tạo đơn, sau khi nhập SĐT người nhận

1download

  • Danh sách vận đơn, khi hover vào tên người nhận

2download