Thư mời KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRONG HỆ SINH THÁI VIETTEL POST

Thư mời KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRONG HỆ SINH THÁI VIETTEL POST

Tham gia khảo sát ngay tại: https://bit.ly/3k6IRUQ

Kính gửi Quý khách hàng,

Với mong muốn không ngừng đổi mới, sáng tạo để cung cấp nhiều gói dịch vụ đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng và thị trường, Viettel Post kính mời Quý khách tham gia khảo sát nhu cầu sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái đa tiện ích của chúng tôi!

Mọi thông tin của Quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối và được sử dụng làm cơ sở quan trọng cho quá trình phát triển sản phẩm tối ưu nhất, hữu ích nhất.

Viettel Post xin trân trọng cảm ơn!