THỜI GIAN PHỤC VỤ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Để quý khách chủ động và thuận tiện trong việc chuyển phát bưu gửi, Viettel Post xin thông báo thời gian phục vụ trong dịp tết âm lịch 2020 như sau:

– Các bưu cục, cửa hàng Viettel Post hoạt động từ 09h00 đến 16h00 trong các ngày nghỉ tết (từ ngày 23/01/2020 đến 29/01/2020).

– Thời gian phát bưu gửi từ 24h ngày 29/01/2020.