Tổng Công ty Bưu chính Viettel chính thức đưa ra Quy trình hướng dẫn công tác giải quyết yêu cầu/ khiếu nại của khách hàng, đồng thời hướng dẫn khách hàng cách gửi yêu cầu/khiếu nại về dịch vụ. Xem chi tiết tại đây.