Kết quả lựa chọn gói thầu Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian qua và đánh giá cao sự tham dự của Quý Công ty trong gói thầu Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh năm 2018.

Tổng Công ty xin thông báo kết quả lựa chọn gói thầu trên như sau:

–      Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Nhân lực NIC

–      Giá trúng thầu: Theo bảng đơn giá các dịch vụ tại phụ lục đính kèm

–      Loại hợp đồng: Thỏa thuận khung có đơn giá

–      Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

–      Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

+     Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt có đơn giá chào các dịch vụ cao hơn đơn giá của nhà thầu trúng thầu.

+     Công ty Cổ phần Bách Hợp không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu về năng lực kinh nghiệm.

Kính mời Công ty Cổ phần Tư vấn Nhân lực NIC đến hoàn thiện và ký hợp đồng theo kế hoạch nêu trên.

Trân trọng!