🌺Chạy xe MyGo, sao phải lo âu BẮT CUỐC?

➡️Cài đặt ứng dụng để tham gia vào mạng lưới tài xế công nghệ rộng khắp: bit.ly/MyGoDriver

‼️Có thể các bác tài chưa biết mình sở hữu 15 GIÂY “vàng” của MyGo:

👑MỖI TÀI XẾ CÓ 15 GIÂY ĐỂ NHẬN CUỐC XE CHO riêng mình!👑

Sau 15 giây này nếu bác tài có việc không nhận được cuốc thì chuyến xe sẽ tự động chuyển sang cho tài xế tiếp theo!

🥰Không phải tranh giành cuốc xe, làm tài xế MyGo – Gọi xe và giao hàng trực tuyến đảm bảo khỏe re vì các cuốc xe sẽ tự tìm đến ta, cứ yên tâm lên đường thôi 

⭐️Lưu ý: Các cuốc xe xuất hiện trên ứng dụng của tài xế lần lượt cho các bác tài gần nhất (tính theo bán kính từ điểm phát sinh cuốc xe/đơn giao hàng)!